Spolek Žijeme Třebovou, z.s. již podruhé zorganizoval výsadbu stromů v lokalitě Knížecí louka. Tentokrát bylo vysazeno 17 lip a jilmů v části, která je vedená jako lokální biocentrum. Jelikož v době realizace výsadeb platila protiepidemická opatření, nebylo možné uspořádat sázení pro širokou veřejnost. Sázení se proto ujali především členové spolku.

Stromy byly vysázeny s podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

Více informací: https://www.sazimebudoucnost.cz/akce/REMIZKY-NA-KNIZECI-LOUCE